In een verklaring stelt het GNR dat het doel van deRoadPol - Alcohol en Drugs" tot doel heeft "veiliger gedrag te bevorderen gedrag van bestuurders en het terugdringen van ernstige verkeersongevallen op het gehele nationale grondgebied".

In de laatste RoadPol - Alcohol en Drugs", die tussen 4 en 10 mei is uitgevoerd, zijn 35.249 voertuigen gecontroleerd en 33.310 bestuurders getest op alcohol en psychotrope stoffen.