De informatie kwam naar voren in een deze week gepubliceerd bedrijfsrapport, waarin werd benadrukt dat het Airbnb-beleid verhuurders op het platform verbiedt reserveringen te weigeren op basis van ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Het aantal door Airbnb verboden accounts is gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen het platform in totaal 5.100 accounts schorste.