"In 2021 bedroeg het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, uitgedrukt in koopkrachtpariteiten, 75,1% van het gemiddelde van de Europese Unie, een cijfer dat 1,1 procentpunt lager ligt dan dat van 2020 ( 76,2%)", aldus het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) in een document over koopkrachtpariteiten.

Van de 19 landen van de eurozone neemt Portugal de 16e plaats in - net voor Letland (71,9%), Slowakije (69,4%) en Griekenland (63,8%).

INE vermeldt ook dat het bbp per hoofd van de bevolking in Portugal in 2021 nominaal met 7,1% is gestegen, "aangezien de bevolking in 2021 marginaal lager was dan het jaar daarvoor" - waarbij beide indicatoren terugkeren naar nominale niveaus die gelijk zijn aan die van 2019, het laatste jaar vóór de Covid-19-pandemie.