Waren buitenlanders in 2020 goed voor 6,4 procent van het totale aantal inwoners, in 2021 werd dat 6,8 procent (698.887 personen), aldus het statistisch jaarverslag 2022 van het Waarnemingscentrum voor migratie.

"Aan het einde van het decennium bereikt het land ongekende waarden van bijna zevenhonderdduizend buitenlandse inwoners, een aantal dat nooit eerder in Portugal is bereikt", luidt het document.

De redenen waarom buitenlanders het land binnenkomen, blijven hoofdzakelijk verband houden met studie, gezinshereniging en pensionering: in 2019 vertegenwoordigden deze drie soorten visa samen 85,1 procent van het totale aantal op de consulaire posten afgegeven verblijfsvisa (46,6 procent voor studie, 14 procent voor gepensioneerden en 24,5 procent voor gezinshereniging).

Deze trend herhaalde zich in 2020, "toen zij 88 procent van alle visa vertegenwoordigden (53,6 procent voor studie, 12,8 procent voor gepensioneerden en 21,6 procent voor gezinshereniging).

In 2021 waren zij goed voor 82,4 procent van alle afgegeven verblijfsvisa (46,5 procent voor studie, 21,5 procent voor gepensioneerden en 14,4 procent voor gezinshereniging).

Positief effect

Echter, zoals de directeur van het Waarnemingscentrum, Catarina Reis Oliveira, auteur van de studie, benadrukt, met Portugal in een situatie van sterke demografische vergrijzing, "zullen niet alle immigratieprofielen de demografische situatie van het land kunnen verlichten", aangezien gepensioneerde buitenlanders "het relatieve belang van oudere inwoners neigen te versterken" en, in tegenstelling tot de immigranten in de werkende en vruchtbare leeftijd, die het land de afgelopen decennia traditioneel heeft ontvangen, "de demografische vergrijzing van het land niet verzachten".

Er zijn gemeenten in Portugal waar meer dan een derde van de inwoners buitenlands is: 41,2 procent in Vila do Bispo, 37,1 procent in Albufeira en 35 procent in Lagos.

"De structuur van de tien numeriek meest representatieve buitenlandse nationaliteiten in Portugal onderging enkele veranderingen in de referentiejaren van dit verslag, namelijk in verband met de toename van het aantal onderdanen van sommige Europese landen (Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en Azië (India), en de afname van sommige nationaliteiten uit de PALOP [Portugeestalige Afrikaanse landen] en Oost-Europa", aldus het document.