Deze kosten van 140 miljoen euro voor de staat, over de concessieperiode, werden door Pedro Nuno Santos meegedeeld op de persconferentie van de Raad van Ministers, nadat hij had aangekondigd dat de toltarieven met 4,9% zullen stijgen voor automobilisten, waarvan 2,8% voor rekening van de staat, en de rest, tot 9,5% of 10,5%, voor rekening van de concessiehouders.

"De regering was van mening dat een verhoging van de tolgelden met 10,5% vanaf januari onbetaalbaar en ondraaglijk zou zijn voor Portugese gezinnen. De Portugese gezinnen maken een moeilijke fase door en daarom zou het onbegrijpelijk zijn dat de regering, geconfronteerd met de dreigende verhoging van de tolgelden met 10,5%, werkloos blijft".

Pedro Nuno Santos vond de gedeelde oplossing "evenwichtig en billijk".