"In Portugal bedroeg de inactieve bevolking in 2021 ongeveer 5,1 miljoen personen, met 106,6 inactieven per 100 werknemers in het land", aldus INE in de Regionale Statistische Jaarboeken.

In het verslagjaar waren de Alentejo (111,7), de Azoren en Lissabon (111,5) en Centrum (107,9) de regio's met een hoger percentage dan het nationale percentage.

Daarentegen lagen de Algarve (105,1), Madeira (104,9) en het noorden (101,2) onder het landelijk gemiddelde.

Wat het werkloosheidspercentage betreft, dat daalde van 7,0% in 2020 tot 6,6% in 2021, hadden de Algarve (8,2%) en Madeira (7,9%) de hoogste percentages, met het Centrum (5,8%) als enige regio met een percentage dat lager lag dan het nationale gemiddelde.