De centrale banken hebben het tempo van de renteverhogingen weliswaar vertraagd, maar dat betekent niet dat het slechte nieuws voorbij is. Cristina Casalinho, die een decennium lang het Agentschap voor het beheer van de schatkist en de staatsschuld (IGCP) heeft geleid, verwacht dat de stijgende inflatie en rente dit jaar tot uiting zullen komen in een "moeilijker" en "problematische" eerste helft van 2023.

In een interview met Público verwacht de uitvoerend directeur Duurzaamheid van BPI en beheerder van de Calouste Gulbenkian Stichting dat de inflatie volgend jaar kan corrigeren tot 2 procent.

Cristina Casalinho stelt dat het verstrekken van eenmalige bedragen door bedrijven aan hun werknemers om de stijging van de kosten van levensonderhoud te verzachten een "goede optie" is omdat het "een deel van het inkomensverlies compenseert zonder tweede-ronde-effecten te bevorderen."