Onder de verbeteringen die de wet 16/2022 aan het leven van de consumenten zal brengen, benadrukt DECO de invoering van billijker regels voor de berekening van de vergoeding die de consument moet betalen in geval van vroegtijdige beëindiging van het contract tijdens de verplichte periode.

Bovendien bevat de nieuwe wet nieuwe regels voor adreswijzigingen, werkloosheid en emigratie en een andere berekeningswijze van de vergoeding in geval van deblokkering van apparatuur.

Wat de vroegtijdige beëindiging van het contract tijdens de verplichte periode betreft, is de manier waarop de beëindigingskosten worden berekend gewijzigd. DECO stelt echter nog steeds dat "dit verwarrend en onvoldoende blijft om de mobiliteit in deze sector aan te moedigen". De wet zegt dat de betaling van kosten alleen kan worden gevorderd als deze in het contract zijn vastgelegd en gebaseerd moet zijn op de werkelijke kosten.

In geval van werkloosheid, langdurige ziekte of emigratie is er een nieuwe maatregel "op lang verzoek van DECO" die bepaalt dat communicatiebedrijven de consument met een contract niet kunnen verplichten tot betaling van kosten in verband met de overschrijding van de verplichte termijn als de consument werkloos is, aan een langdurige ziekte lijdt of geëmigreerd is. Deze werkloosheidssituatie mag echter niet aan de consument te wijten zijn en moet leiden tot een verlies van zijn maandelijkse budget.

Er is ook een verbod op het aanrekenen van uitstapkosten in situaties van permanente of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van meer dan 60 dagen, met name in geval van ziekte, die een verlies van het beschikbare maandelijkse inkomen van de consument met zich brengt.

Wat betreft verandering van woonplaats, situaties van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid/langdurige ziekte of emigratie, is nu vastgesteld dat ondernemers de consument die de overeenkomst heeft gesloten geen kosten in verband met de overschrijding van de verplichte termijn in rekening mogen brengen indien hij zich in een van de bovengenoemde situaties bevindt.

Nog werk aan de winkel

DECO betoogt dat de wet op verschillende punten nog verder had kunnen gaan, zoals in de verdere verlaging van de kosten voor vroegtijdige beëindiging, tijdens de verplichte periode, om consumenten in staat te stellen van communicatie-exploitant te veranderen of het verbod op automatische kosten voor extra verbruik of extra diensten van de exploitant.

Alle details zijn te vinden op www.deco.pt of stuur een e-mail naar deco@deco.pt


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins