"Het is belangrijk te onthouden dat de toekomst vandaag wordt gebouwd, met en voor de nieuwe generaties. In onderwijs, werkgelegenheid, ondernemerschap, huisvesting... In de generatie van nieuwe generaties", zei António Costa tegen Jornal de Notícias.

Met een sterke focus op jongeren en zonder enige verwijzing naar de huidige politieke situatie, herinnert de regeringsleider aan de "passie voor onderwijs" van collega-socialist António Guterres, door te verklaren dat dit "niet onbelangrijk was" en dat "het onderwijs in Portugal in deze 27 jaar is veranderd en met het onderwijs heeft hij het land veranderd", een passie die "vandaag de dag nog steeds voortduurt, met een coherent en inclusief overheidsbeleid".

"De nieuwe generatie biedt ons het grootste goed dat een land kan hebben: meer gekwalificeerde burgers. Daarom zijn wij verplicht ervoor te zorgen dat deze jongeren Portugal kunnen kiezen om te werken", waarschuwt hij.

Volgens Costa moet naast het scheppen van gekwalificeerde banen hebben we een "eerlijke arbeidsmarkt" nodig en voegt hij eraan toe dat "deze maand de Vergadering van de Republiek de agenda voor fatsoenlijk werk goedkeurt".

"En we hebben leefbare lonen nodig. De overeenkomst voor de middellange termijn in het openbaar bestuur zorgt ervoor dat in 2023 het basissalaris voor toetreding tot hogere technische loopbanen 1.320 euro zal bedragen, waardoor de particuliere sector onder druk komt te staan om de lonen te verhogen bij het aannemen van gekwalificeerde jongeren aan het begin van hun loopbaan", verdedigt hij.

Huisvesting

Voor de premier is "huisvesting misschien wel de grootste zorg van jongeren wanneer zij zelfstandig worden".

"Na decennia waarin de Staat zich terugtrok uit de bevordering van het volkshuisvestingsbeleid, treden we nu op, ook samen met de gemeenten. We hebben de eerste basiswet op de huisvesting goedgekeurd, de nationale strategie en de eerste 223 lokale huisvestingsstrategieën zijn al gecontracteerd", somt hij op.

Het herstel- en veerkrachtplan (PRR), vervolgt Costa, "heeft 2,7 miljard euro gepland om te investeren in huisvesting, wat een echte structurele verandering zal zijn die tegen eind 2026 moet zijn doorgevoerd".

"Vandaag bouwen we aan het land dat in 2050 koolstofneutraal zal zijn, dat in de jaren 40 een BBP per hoofd van de bevolking zal hebben dat boven het Europese gemiddelde ligt, dat tegen 2030 660.000 mensen uit de monetaire armoede zal halen, dat het aantal kinderen in deze situatie zal halveren en dat 3% van het BBP in O&O zal investeren, en dat tegen 2026 de overheidsschuld onder 100% van het BBP zal liggen. Deze toekomst wordt gebouwd in het heden".