De voorzitter van het Portugese Instituut voor Bloed en Transplantatie (IPST), Maria Antónia Escoval, verklaarde aan het agentschap Lusa dat er in deze maanden altijd minder donaties zijn, "enerzijds door infecties van de luchtwegen, anderzijds door het weer, dat de beschikbaarheid van potentiële donoren om naar de inzamellocaties te reizen sterk beïnvloedt".

"We hebben iedereen nodig die kan, om te doneren. En voor iedereen die nog nooit bloed heeft gegeven, is dit een uitstekende gelegenheid om dat voor het eerst te doen", aldus de ambtenaar, die onderstreepte: "als we bedenken dat een bloeddonatie tot drie mensen kan redden, is dat een gebaar van buitengewone solidariteit".

Volgens de informatie waarover Lusa beschikt, bedraagt de voorraad IPST-bloed en bloedbestanddelen vier dagen voor O-positieve en O-negatieve, vijf dagen voor A-negatieve en 45 dagen voor AB-positieve.

De Portugese Federatie van Weldadige Bloeddonoren(FEPODABES) heeft gewaarschuwd voor de dringende noodzaak om donoren te mobiliseren, aangezien de laatste officiële gegevens wijzen op "zorgwekkende niveaus" van reserves van verschillende bloedgroepen.

Maria Antónia Escoval, die door Lusa werd ondervraagd, verklaarde dat het IPST het niveau van zeven dagen reserve als "optimaal" beschouwt, maar onderstreept dat "elke dag bloedmonsters worden genomen" en dat het instituut, vooruitlopend op de situatie in de maanden januari en februari, "al oproepen doet op twee radiostations en ook spots op televisie heeft".

Uit aan Lusa toegezonden gegevens blijkt dat in 2021 de sinds 2008 waargenomen dalende trend in het aantal donaties en donoren is omgebogen.

Volgens het IPST steeg in 2021 het aantal donoren dat een donatie deed (een hogere waarde dan in 2018), evenals het aantal donaties en eerste donoren.

"Deze trend van toename van het aantal donoren en donaties zette zich voort in 2022", aldus het instituut.

Meer informatie op www.ipst.pt Om te weten te komen waar u bloed kunt geven gaat u naar. www.dador.pt.