Ten opzichte van wat voor deze tijd van het jaar wordt verwacht, werd een stijging van het sterftecijfer met 16% geregistreerd, aldus de afdeling Epidemiologie van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dr. Ricardo Jorge (INSA), die eraan toevoegde dat deze periode samenviel met "de toename van de griepactiviteit, die dit jaar eerder dan gewoonlijk in Portugal plaatsvond, hetgeen de waargenomen stijging van het sterftecijfer mede zou kunnen verklaren".

Volgens de analyse van het INSA werd een overmatige sterfte vastgesteld bij mensen ouder dan 75 jaar.

Geografisch gezien vond het grootste aantal sterfgevallen plaats in het noorden, Lissabon en de regio's Vale do Tejo en Centrum.

"De evolutie van de mortaliteit in de tijd hangt af van de vergrijzing van de bevolking en andere factoren die haar kwetsbaarheid bepalen, alsook van extrinsieke factoren, zoals het optreden van specifieke en/of seizoensgebonden klimatologische of epidemiologische verschijnselen, die vooral groepen in een kwetsbare situatie treffen", verklaart het instituut.

In het kader van zijn bevoegdheden en taken oefent het INSA dagelijks toezicht uit op de sterfte om eventuele oversterfte vast te stellen en te kwantificeren en de gezondheidsautoriteiten te waarschuwen wanneer een onverwachte toename van de sterfte wordt vastgesteld.