In een op zijn website gepubliceerde verklaring stelt het Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dat deze temperatuurdaling te wijten is aan de passage van een "koufront dat het grondgebied van noord naar zuid doorkruist en massa's polaire lucht uit het noordwesten meebrengt".

Volgens de IPMA zal deze "geleidelijke daling" van de temperatuur eerst in het noorden en het midden van het land worden gevoeld en zich tegen woensdag tot het hele land uitbreiden.

"Op de 18e en 19e [woensdag en donderdag] zouden de minimumtemperaturen in het grootste deel van het land onder de 5°C moeten liggen, behalve aan de kust (tussen 5°C en 8°C), en lager in het noorden en het centrum, in de orde van -5 C tot 0° C", luidt dezelfde nota.

De maximumtemperaturen "zullen waarschijnlijk niet hoger zijn dan 11º C/14º C, lager in het noorden en het centrum" (5º C tot 9º C).

Ook Volgens de IPMA-nota zullen deze weersomstandigheden reeds op zondag aanleiding geven tot neerslag, vooral in het noorden en het centrum, met meer neerslag in Minho en Douro Litoral en sneeuwval in de hooglanden.