Volgens het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) maakt het besluit deel uit van een actualisering van de regel inzake de seizoensvaccinatiecampagne tegen het SARS-CoV-2-coronavirus, die nu voorziet in "toegang van de volwassen bevolking tussen 18 en 49 jaar tot de tweede vaccinatiebooster tegen Covid-19 bij individuele beslissing".

Volgens het directoraat-generaal zal na het advies van de Technische Commissie voor Vaccinatie tegen Covid-19 de toediening van deze tweede boosterdosis "in de komende dagen worden geoperationaliseerd".

"Deze update wordt uitgevoerd op een moment dat de meerderheid van de in aanmerking komende bevolking, in het kader van de seizoensvaccinatiecampagne 2022-2023, is gevaccineerd", zei het DGS, eraan toevoegend dat sinds september al meer dan drie miljoen doses zijn toegediend, meestal aan prioritaire in aanmerking komende groepen, ouder dan 50 jaar, die hebben bijgedragen aan "het verzachten van de gevolgen van ernstige ziekte in hogere risicogroepen".

"Deze resultaten bevestigen eens te meer de grote gehechtheid van de burgers aan vaccinatie als vorm van bescherming, alsmede de beslissende rol van vaccins in de reactie op covid-19", benadrukte het DGS, terwijl het nogmaals wees op het "belang van seizoensvaccinatie als de meest doeltreffende maatregel ter preventie van ziekten gedurende de wintermaanden".