"Deze lijst van kritieke geneesmiddelen zal worden opgesteld door deskundigen op farmaceutisch en medisch gebied en zal worden gevalideerd door de partners", verklaarde Manuel Pizarro, waarbij hij onderstreepte: "Met betrekking tot elk van de producten op deze lijst zullen we speciale maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze (...) niet schaars kunnen zijn in apotheken".

De minister van Volksgezondheid, die journalisten in Lissabon toesprak aan het einde van de herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de 30e verjaardag van Infarmed, preciseerde dat deze lijst "zal helpen om het risico te controleren", maar benadrukte dat er "voorlopig geen tekort is aan essentiële producten".

"Een dergelijke lijst zal een zorgvuldiger en aandachtiger toezicht mogelijk maken", benadrukte hij.

De minister benadrukte dat de Portugese industrie, of die gevestigd is in Portugal, "meer dan 2.000 miljoen euro heeft geëxporteerd op het gebied van gezondheid", voornamelijk geneesmiddelen, maar herinnerde eraan dat Portugal nog steeds een "zeer deficitaire" handelsbalans heeft.

"We blijven veel meer medicijnen invoeren dan we uitvoeren en daarom is het ook nodig te investeren in de nationale industrie om deze economie op het gebied van gezondheid te verbeteren", benadrukte hij.