Hoewel de stijging aanzienlijk is, zijn de loonstijgingen de laatste tijd dramatisch vertraagd, en in de laatste 11 jaar, tussen 2010 en 2021, bedraagt de gecumuleerde winst slechts 3,1 procent.

Volgens Expresso, dat zich baseert op gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), is de gemiddelde beloning in Portugal in vijf decennia nominaal steeds gestegen, behalve in de jaren van de Trojka. Bij een analyse in reële termen - waarbij het effect van de inflatie in aanmerking wordt genomen om de ontwikkeling van de koopkracht van de lonen te meten - kunnen echter andere conclusies worden getrokken.

"Tussen 1973 en 1980 is er zelfs een daling van 2,9 procent. Dit scenario wordt omgedraaid in het daaropvolgende decennium, waarbij het gemiddelde loon in het land in 1990 meer dan 12 procent hoger ligt dan in 1980. Een stijging die 37,8 procent bereikt in het volgende decennium (tussen 1990 en 2000). Maar de komst van de nieuwe eeuw, die samenviel met de Portugese toetreding tot de euro, bracht geen goed nieuws voor de lonen in het land. De gecumuleerde stijging van de gemiddelde lonen vertraagde tot 6,8 procent tussen 2000 en 2010, en is sindsdien blijven steken op 3,1 procent", schrijft de publicatie, waarbij wordt opgemerkt dat het scenario nog slechter zou kunnen zijn als het jaar 2022, gekenmerkt door een hoge inflatie, in de berekeningen wordt opgenomen.


Gerelateerde artikelen:Author
TPN