"We zullen wachten op de conclusies van de hoorzittingen die worden gehouden, als het nodig is om enkele wijzigingen aan te brengen, zullen we zeker het wetgevingskader moeten aanpassen aan de behoeften, maar we zullen beoordelen of het een noodzaak is of niet", aldus José Luís Carneiro op de vraag of de regering de verkeerswetgeving gaat wijzigen, rekening houdend met de nieuwe vormen van mobiliteit, zoals scooters en elektrische fietsen.

De minister sprak na de opening van het seminar "Actieve mobiliteit: Toekomst in veiligheid", georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) en de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid (ANSR).

In dit initiatief liet de ambtenaar weten dat de gemeenten momenteel al "de mogelijkheid hebben om de snelheid en het parkeren" van scooters binnen de gemeenten te reguleren.

"De gemeenten hebben, met betrekking tot vlotte mobiliteit, meer specifiek het gebruik van scooters, al mogelijkheden, in termen van gemeentelijke houdingen, die worden goedgekeurd in kamervergaderingen en gemeentelijke vergaderingen, om door te gaan met de vermindering van de snelheid en ook bevoegdheden van het reguleren van de voorwaarden en parkeerplaatsen van deze voertuigen", legde hij uit.

De minister, die zich erover verheugde dat de grote steden het gebruik van scooters willen reguleren, met name Lissabon en Porto, benadrukte dat "er werk is dat door de gemeenten kan worden gedaan" met betrekking tot dit type voertuig.

"Op dit moment kan de snelheid in gemeenten worden verlaagd zonder dat de wetgeving hoeft te worden gewijzigd", benadrukte hij, en merkte op dat "ANSR en MAI beschikbaar zijn om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun verkeersveiligheidsplannen".

Wat betreft het verlenen van vergunningen aan entiteiten die scooters bezitten, gaf de minister ook aan dat deze kwestie is besproken met het staatssecretariaat voor lokaal bestuur, dat al een voorstel heeft ingediend om deze bevoegdheid over te dragen aan de gemeenten.

De minister merkte ook op dat "er drie kwesties zijn die zich voordoen wanneer we het over zachte mobiliteitsvoertuigen hebben", namelijk "snelheid, parkeren in de stad, en de kwestie van veiligheid", waaronder een gebruikersverzekering.

Wat de controle van deze voertuigen in de gemeenten betreft, wees de regeringsfunctionaris erop dat het aan de gemeentelijke inspectiediensten of de gemeentepolitie is.


Gerelateerde artikelen: