Deze verwachting van António Costa over de ontwikkeling van de Portugese economie in het komende jaar werd overgebracht aan het einde van een andere zitting van het herstel- en veerkrachtplan (PRR) in Motion, deze gewijd aan het digitaliseringsprogramma van de sociale zekerheid.

Na te hebben opgemerkt dat Portugal in 2022 het tweede land in de Europese Unie was met de hoogste groei en dat de werkloosheid "op een historisch dieptepunt" staat, concludeerde de leider van de uitvoerende macht dat de Portugese economie vorig jaar "weerstand heeft weten te bieden", ondanks de inflatiespanning.

"Er zijn goede indicatoren voor 2023. Het wordt geen droomjaar, maar ook geen nachtmerriejaar. We zullen met vertrouwen kunnen leven. Gelukkig zijn de tekenen goed", verklaarde de premier.

Wat de economische en financiële verwachtingen voor volgend jaar betreft, verwees de premier naar de externe omgeving en zei hij dat "Europa helpt".

"Duitsland heeft aangekondigd dat het dit jaar geen recessie zal kennen. En geen recessie in Duitsland betekent dat we allemaal veel beter af zullen zijn", rechtvaardigde hij.

Volgens de premier kunnen "met de huidige trend van afnemende inflatie de economische verwachtingen goed zijn".

"Dit is fundamenteel, want een van de successen van de sociale zekerheid, in het vermogen om in te spelen op gezinnen en bedrijven, zijn de hoge werkgelegenheidsniveaus en de verbetering van de inkomens die een aanhoudende groei van de inkomsten van de sociale zekerheid mogelijk hebben gemaakt", voegde hij eraan toe.