In een interview met de Lusa, ongeveer twee maanden nadat zij de coördinatie van de nationale strategie voor armoedebestrijding (ENCP) 2021-2030 heeft overgenomen, begrijpt Sandra Araújo dat de strijd tegen armoede niet alleen wordt gevoerd met rechtstreekse geldoverdrachten, maar gaf zij toe dat een maatregel zoals die welke door de Spaanse regering is uitgevoerd, waarbij zij de BTW op basisvoedingsmiddelen heeft afgeschaft, "veel voordelen" zou hebben.

"Ik weet niet of de regering deze maatregel in Portugal zal overwegen, maar ik denk dat er natuurlijk onmiddellijke voordelen zouden zijn voor alle Portugese gezinnen en niet alleen voor degenen op wie deze strategie meer in het bijzonder is gericht", benadrukt zij.

"Deze maatregel [BTW-verlaging] zou ongetwijfeld veel genereuzer zijn en de hele Portugese samenleving ten goede komen", verdedigt zij.

Ze benadrukte ook dat de strategie een verbintenis bevat om het nationale minimumloon te verhogen, dat tegen 2026 900 euro zal bedragen, en wees erop dat het sinds 2015 al met ongeveer 40% is gestegen.