"Dit zijn historische cijfers, vanuit het oogpunt van het collectieve vermogen om de armoede in Portugal terug te dringen, waaruit blijkt dat we erin geslaagd zijn het positieve traject van inkomensverbetering, levensomstandigheden en vooral armoedebestrijding te hervatten, na het moeilijke jaar dat we tijdens de pandemie hebben gehad", zei Ana Mendes Godinho op een persconferentie van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid in Lissabon.

Uit gegevens van de meest recente enquête naar levensomstandigheden en inkomen, die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn vrijgegeven, blijkt dat het aantal mensen dat het risico loopt in armoede te vervallen in 2021 is gedaald. Het armoederisico bedraagt nu 16,4%, twee procentpunten minder dan in 2020.

Volgens het INE had de daling van de armoede betrekking op alle leeftijdsgroepen, hoewel deze sterker was voor de oudere bevolking (minder 3,1 procentpunt).

"Deze vandaag door INE bekendgemaakte cijfers tonen de grootste vermindering ooit in één jaar van het armoederisico in Portugal", benadrukte de minister.