"Het Student Assistance Fund is een hulpbron van onschatbare waarde voor studenten van het derde niveau die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen", aldus minister Harris.

"In de begroting 2023 zijn echte en zinvolle veranderingen voor studenten doorgevoerd. We hebben het inschrijvingsgeld met 1.000 euro verlaagd en de beurs voor levensonderhoud verhoogd. Het huurderskrediet en de uitbreiding van het gratis openbaar vervoer zijn ook tastbare veranderingen die belangrijke veranderingen voor studenten met zich meebrengen. Dit is een verdere uitbreiding van die steun," voegde hij eraan toe.

De middelen zullen begin 2023 door de autoriteit voor het hoger onderwijs worden verdeeld onder instellingen voor hoger onderwijs in het hele land.