Deze zijn essentieel voor de productie van elektrische voertuigen, windturbines en allerlei andere apparatuur die essentieel is voor de groene technologie die de Europese energiemarkt zal veranderen. Hoewel het winningsproces aanvankelijk traag zal verlopen, zal de uiteindelijke productie de fabrikanten in staat stellen deze waardevolle grondstof (waarvan de prijzen de afgelopen jaren omhoog zijn geschoten) te bemachtigen en zo de afhankelijkheid van China en Rusland voor de bevoorrading te vervangen.

Voor de nazomer van 2023 wordt de vroegtijdige terugkeer van het wereldwijde ongunstige weersysteem El Nino voorspeld, met hogere temperaturen en langere droogteperiodes dan in 2022. Als dit juist blijkt te zijn, zullen de voorwaarden voor de opslag van water en de beperkingen op het gebruik ervan nog kritischer worden en strikte regelgeving vereisen om de drinkbaarheid en de irrigatie voor de landbouw in stand te houden.

Deze twee factoren hebben ertoe geleid dat de protestbewegingen van de burgers opnieuw hun stem verheffen in de zeven districten waar mijnbouwbedrijven, die bijna allemaal in buitenlandse handen zijn, vóór maart contracten willen sluiten voor de exploitatie van metalen als lithium en koper. De vereniging Montalegre Com Vida heeft bijvoorbeeld verklaard dat in de milieueffectrapportage voor de Romano-mijn in de plaats Morgade wordt berekend dat dagelijks 10.000 m3 water nodig zal zijn om het geplande productieniveau te bereiken en vraagt zich af waar deze enorme hoeveelheid vandaan zal komen op een moment dat de plaatselijke reservoirs een historisch dieptepunt hebben bereikt en de ondergrondse waterbronnen uitgeput raken.

De druk op de regering - zowel door de EU als door de internationale elitaire ondernemingen die grotendeels de richting van de wereldeconomie bepalen - om de strategische hulpbronnen van Portugal te verkopen, zal aanhouden. Het beste waarop kan worden gehoopt is een onderhandelde vermindering van deze exploitatie met ten minste de helft in de komende vijf jaar, met een onvoorwaardelijke voorziening voor opschorting indien de dreiging van een rampzalige aantasting van het milieu werkelijkheid wordt.