Dit mechanisme heeft tot 31 mei 2023 invloed op de vorming van de marktprijs van elektriciteit in het groothandelsreferentiesysteem MIBEL.

Wat is de MIBEL-aanpassing?

Dit uitzonderlijke en tijdelijke mechanisme maakt het mogelijk een maximumprijs vast te stellen voor aardgas dat wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit op de Iberische markt, om een buitensporige stijging van de elektriciteitsprijzen te voorkomen.

Moeten alle consumenten voor dit mechanisme betalen?

Volgens de huidige wetgeving mogen de leveranciers deze aanpassing bij de consumenten in rekening brengen, maar zij kunnen deze kosten ook zelf dragen. Bovendien moeten de consumenten hun specifieke situatie analyseren en nagaan welke leverancier het beste aanbod heeft, ook op de gereguleerde markt.

Als u echter van plan bent van leverancier te veranderen, kijk dan eens naar de tips van DECO hierover.

De leveranciers moeten het nettovoordeel dat voortvloeit uit de toepassing van deze aanpassing vermelden op de facturen die aan de consumenten worden gestuurd, wat van consument tot consument kan verschillen, aangezien het aangerekende bedrag van verschillende factoren afhangt.

"Ik was niet gewaarschuwd dat dit mechanisme zou worden toegepast. Moet ik het nog betalen?"

De wet bepaalt niet dat de consument vooraf moet worden gewaarschuwd dat hij deze extra kosten zal moeten betalen, dus DECO stelt voor dat u rechtstreeks contact opneemt met uw leverancier en hem vraagt of hij al dan niet van plan is het mechanisme toe te passen en hem vraagt wanneer deze kosten op uw factuur zullen worden aangerekend.

Hoe lang wordt dit mechanisme toegepast?

De MIBEL-aanpassing kan worden toegepast tot 31 mei 2023. DECO pleit voor de invoering van een mechanisme dat de rechten van de consument daadwerkelijk beschermt, bijvoorbeeld een rem op de gasprijs voor de elektriciteitsproductie.

Toch beveelt DECO aan dat de regering maatregelen neemt om een wettelijke regeling voor te stellen die de leveranciers verplicht om de consument op een toegankelijke en eenvoudige manier de toepassing van dit mechanisme uit te leggen, alsook om de verplichting tot voorafgaande kennisgeving wanneer een leverancier de MIBEL-gerelateerde kosten op de volgende factuur toepast, wettelijk vast te leggen.

Als u nog niet op de hoogte bent gebracht van deze wijziging of als het nettovoordeel dat voortvloeit uit de toepassing van deze aanpassing niet op uw factuur is vermeld, neem dan contact op met de Consumentenhelpdesk van DECO via WhatsApp (+351 966 449 110), of stuur een e-mail naar deco@deco.pt of bel naar +351 213 710 200.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins