Het doel is "uitdrukking te geven aan de banden van vriendschap en respect die het fundament vormen van de Europees-Japanse betrekkingen", met elementen die deel uitmaken van de culturele identiteit van Portugal, de azulejo, en van Japan, de kersenbloesem ("sakura") en het getal 480 vormen, aldus een verklaring die is ondertekend door de Portugese ambassadeur in Tokio, Vítor Sereno, en door zijn Japanse ambtgenoot, Ota Makoto.

De drie Portugese zeevaarders die schipbreuk leden in Tanegashima, gelegen in de Osumi-archipel, ten zuiden van het eiland Kyushu, in het zuidwesten van het land, "brachten een intense uitwisseling van ideeën, technologieën en goederen tussen Portugal en Japan op gang", voegden zij eraan toe.

"In de periode van bijna honderd jaar die volgde op die eerste ontmoeting zijn er talrijke wetenschappelijke en artistieke uitingen geweest die voortvloeiden uit de Luso-Japanse dialoog en die bijdroegen tot de materiële en geestelijke verrijking van de mensheid", herinnerden de twee ambtenaren eraan.

Verschillende culturele en economische evenementen zullen dit jaar het eerste contact tussen de Portugezen en de Japanners van 480 jaar geleden herdenken. In Tanegashima markeert het geweerfestival "Teppo Matsuri" de komst van de Portugezen en de invoering van geweren in het land.

Hoewel de kalender nog niet definitief is vastgesteld, zijn Monstra - Festival de Animação, in Lissabon, en in mei en oktober het IberAnime-festival, respectievelijk in Lissabon en Porto, reeds gepland, volgens de representatiepagina van de Japanse diplomatie in Portugal.