De studie 2022 Digital Leaders van Bearing Point studie beoordeelde 679 bedrijven (35 Ierse, 644 Europese en Britse, en 50 uit de VS) aan de hand van criteria met betrekking tot vier dimensies van digitalisering; digitale productbeleving, e-commerce, e-CRM, en digitale marketing. Landen en bedrijven die verschillende industriële sectoren vertegenwoordigen, kregen een score op een schaal van 'Mislukt' (0) tot 'Uitmuntend' (5). Ierland behaalde een algemene gemiddelde score van 3,43 voor zijn digitale maturiteit en steeg naar de derde plaats in vergelijking met de andere 10 landen in het onderzoek. De landenvergelijking werd gemaakt door de top 30 bedrijven in elk land te analyseren.

Uit de studie BearingPoint 2022 digital leaders bleek dat digitaal leiderschap in 2022 een beheersing vereist van personalisatie, klantgerichtheid, het leveren van innovatie en het koppelen van gegevens en technologie, terwijl de echte uitdagingen worden aangepakt. Digitaal leidende bedrijven richten zich op 5 belangrijke acties: Klanten centraal stellen in waardeproposities; Een positieve emotionele respons genereren via alle interacties met klanten en netwerken; Waarde leveren met een pakket geavanceerde technologie dat activiteiten synchroniseert en datacentriciteit benut; Innoveren in alle aspecten van hun ecosysteem; Ethiek, duurzaamheid en een brede kijk op de wereld integreren in de dagelijkse activiteiten.

Virgin Media behaalde de hoogste beoordeling als digitale leider in Ierland met een gemiddelde score van 3,67, waaruit blijkt dat zij blijven investeren in digitale ervaringen. Zij werden gevolgd door AXA (3,51) en Three (3,5) in de top drie van bedrijven in het Ierse onderzoek.

In Ierland werden vijf industriële sectoren beoordeeld: Banken, Telco, Verzekeringen, Energie en Media. De bevindingen van het onderzoek in Ierland tonen aan dat de meeste sectoren dit jaar een hogere score behaalden. De telecomsector kwam als meest digitaal volwassen industrie van Ierland uit de studie van 2022 naar voren met een algemene score van 3,5. Deze werd gevolgd door de verzekeringssector (3,10) en de energiesector (3,10). Het bankwezen behaalde een totaalscore van 3,00, nadat het de afgelopen twee jaar als meest digitaal volwassen werd beoordeeld.

Binnen elk van de vijf sectoren die in Ierland werden beoordeeld, scoorde Revolut het hoogst in de banksector met een score van 3,42. SSE Airtricity voerde de ranglijst aan in de energiesector met een score van 3,43. AXA kwam als beste uit de bus in de verzekeringssector met een score van 3,51, terwijl RTÉ met een score van 3,04 de eerste plaats innam in de mediasector. Virgin Media kreeg de hoogste score in de Telco sector met de hoogste ranking van alle Ierse bedrijven met 3,67.

In alle vier dimensies van digitalisering in Ierland zijn aanzienlijke verbeteringen van jaar tot jaar te zien. Digital Product Experience behield zijn positie als de best presterende van de dimensies met de hoogste score van 3,50. E-commerce scoorde echter het laagst in Ierland met een score van 2,56.