"Dit proefprogramma is een belangrijke stap voorwaarts in de aanpak van het ernstige tekort aan bouwvakkers in de Greater Toronto Area," aldus Sean Fraser, minister van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap Canada.

In 2019 lanceerde het ministerie van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap, in samenwerking met het Canadian Labor Congress, een proefprogramma voor permanent verblijf voor 500 bouwvakkers zonder papieren in de Greater Toronto Area.

Wegens het succes van dit programma besloot Ottawa het aantal vacatures te verhogen, tot 1.000, om "stabiliteit in de bouwsector" te garanderen en deze zelfde arbeiders uit een "zwarte economie" te halen.

"Door ongedocumenteerden reguliere trajecten aan te bieden, beschermen we niet alleen de werknemers en hun gezinnen, maar ook de Canadese arbeidsmarkt en zorgen we ervoor dat we geschoolde werknemers in het land kunnen houden, zodat de economie kan groeien", aldus Sean Fraser.

Dit programma is een van de vele nieuwe maatregelen die de liberale regering van Justin Trudeau heeft genomen om het effect van het tekort aan arbeidskrachten op de economie te keren.

Het programma bevordert een grotere stabiliteit in de bouwsector en zorgt ervoor dat werknemers in het land kunnen inspelen op dringende behoeften op het gebied van woningbouw.

Aanvragers moeten het voorstel indienen bij het Labor Congress of Canada, dat zal bepalen of de kandidaturen in aanmerking komen.