Tot de overheidsinstanties met de meeste klachten behoorden het Instituut voor Mobiliteit en Vervoer - IMT (4.845 klachten), de Sociale Zekerheid (997), de Dienst Vreemdelingen en Grenzen - SEF (915), de Nationale Gezondheidsdienst - SNS (840) en de Belastingdienst - ATA (789).

"De openbare dienst in Portugal moet worden gezien als een dienst van topkwaliteit aan de burger en de verwachting van de burger mag niet veel verschillen van die van de particuliere dienst. Gelukkig is deze realiteit al aanwezig in sommige publieke organisaties die een hoge mate van tevredenheid laten zien", aldus de oprichter van Portal da Queixa, Pedro Lourenço en gemeld door NM.