In een verklaring geeft de openbare veiligheidspolitie aan dat er in januari in haar verantwoordelijkheidsgebied, de stedelijke centra, 4.737 ernstige verwondingen waren, met negen doden, 77 zwaargewonden en 1.304 lichtgewonden.

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zag de PSP een stijging van 18% van het aantal ongevallen, 22% van het aantal doden en 21% van het aantal zwaargewonden, terwijl het aantal lichtgewonden met 15% daalde.

De PSP benadrukt ook dat in de eerste maand van het jaar 409 mensen werden gearresteerd voor rijden zonder wettelijk rijbewijs en 526 voor rijden onder invloed van alcohol, terwijl de politie in januari 2022 respectievelijk 394 en 440 arrestaties registreerde.

In januari bekeurde zij 514 bestuurders die onder invloed van alcohol reden en constateerde zij 5.586 snelheidsovertreders, 218 meer dan in dezelfde periode van 2022.

"Rijden met hoge snelheid en onder invloed van alcohol heeft directe gevolgen voor de beheersing van voertuigen en vergroot de reactie- en remweg, wat zich vertaalt in een toename van de afstand die nodig is om een voertuig veilig tot stilstand te brengen en in een afname van de kans dat de bestuurder erin slaagt een ongeval te vermijden", aldus de politie.

De PSP stelt dat zij "het toezicht op het rijden met buitensporige snelheid en onder invloed van alcohol en psychotrope stoffen" als een prioriteit beschouwt, rekening houdend met de directe gevolgen voor het ontstaan van verkeersongevallen.