Dit aantal komt overeen met 26% van het totale wagenpark in Portugal, terwijl 20 jaar geleden het aandeel van auto's ouder dan 20 jaar slechts 1% bedroeg, aldus een rapport van de NM.

In Portugal was de gemiddelde leeftijd van lichte voertuigen het afgelopen jaar 13,4 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van zowel lichte als zware voertuigen, passagiers en goederen rond de 15 jaar ligt.

In 2021 was 63% van de 5,6 miljoen auto's in Portugal ouder dan 10 jaar. De gemiddelde leeftijd van voertuigen die voor sloop worden aangeboden, bedraagt in 2021 ongeveer 23,5 jaar (ter vergelijking: in 2006 was dat 16 jaar).

ACAP stelt voor dat Portugal opnieuw mechanismen invoert om de sloop van autowrakken aan te moedigen, teneinde de vervanging van oudere, meer vervuilende conventionele voertuigen door voertuigen met een lage emissie te versnellen.