"In het kader van 2022, de indicatoren die we tot nu toe hebben laten zien dat we handhaven niveaus van de algemene criminaliteit gelijk aan die van 2019, natuurlijk ze stijgen ten opzichte van 2020 en 2021, maar dat waren pandemische jaren en de meeste van de tijd waren we in lockdown" , zei José Luís Carneiro in het parlement.

In de parlementaire commissie constitutionele zaken, rechten, vrijheden en garanties, verklaarde de minister dat in vergelijking met 2019, vorig jaar er een daling was van de gewelddadige en ernstige criminaliteit, "zij het een kleine", en de algemene criminaliteit blijft stabiel.

Ondanks deze vermindering van de gewelddadige en ernstige criminaliteit, merkte de regeringsambtenaar op dat "de intensiteit van het geweld" is toegenomen, met het gebruik van vuurwapens en messen.