De regering heeft deze vrijdag aan de vakbonden in het openbaar bestuur voorgesteld de verkoopprijs van de maaltijdsubsidie die in kantines aan werknemers van overheidsdiensten en -organen moet worden verstrekt, te verhogen van de huidige 4,10 euro naar 4,90 euro.

"De verkoopprijs van de standaardmaaltijd die moet worden verstrekt aan werknemers van overheidsdiensten in kantines van diensten en organen van de centrale en lokale overheid, alsmede openbare instellingen die het karakter hebben van gepersonaliseerde diensten of overheidsfondsen, wordt vastgesteld op 4,90 euro (vier euro en negentig cent), inclusief belasting over de toegevoegde waarde", luidt het voorstel waar Lusa inzage in had.

De prijs was sinds 2012 niet meer aangepast, aldus de leider van de Federatie van vakbonden voor openbaar bestuur en overheidsinstellingen (Fesap), José Abraão tegen Lusa. "Toch denk ik niet dat het het juiste moment is om de prijs te actualiseren, in een tijd waarin de inflatie enorm is en mensen minder geld hebben", betoogde de vakbondsleider.

José Abraão herinnerde eraan dat de maaltijdsubsidie voor ambtenaren dit jaar "met slechts 43 cent" is verhoogd tot 5,20 euro, terwijl de voorgestelde verhoging van de prijs van de maaltijd 80 cent bedraagt. Met andere woorden, de verhoging van de maaltijdsubsidie blijft achter bij de voorgestelde verhoging van de waarde van de maaltijd.

Het voorstel van de regering, dat aan de meest representatieve vakbonden van het overheidspersoneel is voorgelegd tijdens vergaderingen deze vrijdag in het ministerie van het voorzitterschap, in Lissabon, stelt ook de prijs van de maaltijden voor gepensioneerden van de overheid vast op 2,45 euro.

Volgens José Abraão, tijdens de vergadering, heeft de regering meegedeeld dat de sociale diensten van de overheid 635 duizend maaltijden per jaar serveren, wat betekent dat de verhoging van 80 cent van de maaltijd voor werknemers ongeveer 500 duizend euro per jaar zal opleveren, "een bedrag dat de staat of de diensten moeten dragen in een tijd als deze".