"De regels die in de laatste Raad van Ministers zijn aangenomen zijn moordenaars van de lokale huisvesting en die zullen hun dood aankondigen, in een zeer korte periode," zei AHETA in een verklaring, en noemde het idee van de regering een "drogreden", verder toevoegend dat de maatregelen, "met betrekking tot lokale huisvesting, het huisvestingsprobleem van het land niet oplossen of ertoe bijdragen".

Volgens de vereniging zal het op donderdag aangekondigde programma "Meer huisvesting", in plaats van de economische activiteit te bevorderen en te versterken om inkomsten te genereren en deze te concentreren op de bouw van woningen tegen gecontroleerde kosten, en de daaruit voortvloeiende verhuur tegen waarden die draaglijk zijn voor de minstbedeelden, uiteindelijk leiden tot "de vernietiging van een activiteit die in het verleden zeer goed geregeld was", waardoor een einde komt aan de zogenaamde "parallelle bedden".

AHETA herinnerde eraan dat de invoering van het lokale logiesstelsel het mogelijk maakte een einde te maken aan de parallelle beddenmarkt in de Algarve, waardoor de staat kon profiteren van de belastingen die werden geheven bij de legalisering van dit aanbod, aangezien de nu ingediende voorstellen al het werk en de investeringen van de eigenaars, velen van hen met een beroep op krediet, om "parallelle bedden" om te zetten in legale toeristische bedden, in twijfel trekken.

"Wat zal de regering te zeggen hebben tegen de mensen die al hun financiën hierin hebben gestoken, waarbij velen hun toevlucht hebben genomen tot leningen om hun activiteit te ontwikkelen en nu een zeer somber einde kennen? Hoe zit het met het gebrek aan geloofwaardigheid van het land tegenover duizenden buitenlanders die hier ook hun investeringen hebben gedaan?", aldus AHETA, die betreurde dat de spelregels "midden in het kampioenschap zijn veranderd."

De vereniging heeft zich uitgesproken voor het bestaan van tweede huizen, toeristisch onroerend goed en lokale accommodatie "gecontroleerd en vergund, met garantie van kwaliteitsdiensten en die met haar belastingen bijdraagt aan de groei van het land", en waarschuwde dat deze maatregelen "opnieuw" ertoe zullen leiden dat "duizenden bedden op de parallelle markt terechtkomen".AHETA bekritiseerde ook de beëindiging van de toekenning van gouden visa, omdat deze oplossing "het land vele miljoenen euro's aan investeringen en belastingen heeft opgeleverd, vooral in onroerend goed", die nu "verloren gaan" aan andere landen die deze buitenlandse investeringen blijven binnenhalen.

Daarom zei AHETA dat zij gelooft dat "de nu goedgekeurde en verspreide maatregelen onmiddellijk moeten worden herzien voordat zij in werking treden, in het belang van de Algarve en de kwaliteit van het toerisme" in Portugal.

"Ons land moet permanente investeringen aantrekken, serieuze, legale, met een lange levensduur en daartoe is het van cruciaal belang om zekerheid en stabiliteit te bieden aan de markt en de investeerders, alles wat de nu genomen maatregelen niet doen," betoogde hij.

In de Raad van Ministers gehouden op donderdag en gewijd aan huisvesting, de regering besloten dat emissies van nieuwe lokale huisvesting vergunningen "zal worden verboden", met uitzondering van landelijke huisvesting in gemeenten in het binnenland, waar ze kunnen stimuleren de lokale economie.

Bovendien zullen de huidige lokale huisvestingsvergunningen "in 2030 opnieuw worden geëvalueerd" en vervolgens periodiek om de vijf jaar.

De regering is dus van plan verhuurders te stimuleren om de eigendommen die zij in lokale huisvesting hebben, over te brengen naar woningen, door degenen die dat tegen eind 2024 doen een vrijstelling van belasting op IRS te garanderen tot 2030, als "compensatie voor de vermindering van inkomsten die zij zullen hebben".

Op hetzelfde moment, is de regering van plan om een buitengewone bijdrage aan eigenschappen die blijven in lokale huisvesting, waarvan de inkomsten zal terugkeren naar huisvesting beleid.

De maatregelen maken deel uit van het stelsel van "sterke stimulansen voor huisvesting die momenteel bestemd zijn voor lokale huisvesting", verklaarde António Costa.

De vijf zwaartepunten van het programma "Meer huisvesting", dat een maand lang openbaar zal worden besproken, zijn: vergroting van het aanbod van woningen voor huisvestingsdoeleinden, vereenvoudiging van vergunningsprocedures, verhoging van het aantal woningen op de huurmarkt, bestrijding van speculatie en bescherming van gezinnen.


Gerelateerde artikelen: