Volgens een verklaring van het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid "was het aantal in het IEFP [Instituut voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding] geregistreerde werklozen in januari (322.087 personen) de op één na laagste van de afgelopen 30 jaar, met een daling van 9,5 procent (-33.782 personen) ten opzichte van januari 2022".

Ten opzichte van de voorgaande maand steeg het aantal werklozen echter met 4,9 procent, wat neerkomt op een stijging van 15.082 personen.

De jeugdwerkloosheid noteerde in januari ook het op één na laagste cijfer sinds die maand, met een daling van 6,4 procent (-2.421 jongeren), vergeleken met januari 2022.

In de eerste maand van dit jaar waren er volgens de regering 35.397 jongeren werkloos en het aandeel van de jeugdwerkloosheid (11 procent) ten opzichte van de totale werkloosheid bleef in lijn met dat van dezelfde maand (10,6 procent).

De langdurige werkloosheid daalde met 29 procent ten opzichte van januari 2022 (-50.477 personen).

Ook het aandeel van de langdurige werkloosheid (38,5 procent) ten opzichte van de totale werkloosheid daalde ten opzichte van dezelfde maand (49 procent).

In januari waren 123.864 personen werkloos, een stijging van 1,8 procent ten opzichte van de voorgaande maand (+321 personen).

Per regio was er een homologe daling in het hele land, behalve in Alentejo, met de nadruk op de daling van 12,5% in de regio Lissabon.

Op sectoraal niveau waren er op jaarbasis dalingen in de secundaire (-8,6%) en tertiaire (-9%) sector en een stijging in de landbouwsector (+2,3%).