Portugal heeft reeds een publiek standpunt over deze kwestie ingenomen. Het is een van de negen wijnproducerende landen van de Europese Unie die het besluit van de Europese Commissie aanvechten waarbij Ierland wordt toegestaan gezondheidswaarschuwingen op de etiketten van alcoholische dranken aan te brengen.

Volgens de SIC zegt de Sociedade Portuguesa de Alcoologia dat de consumptie in Portugal een ernstig probleem is dat frontaal moet worden aangepakt. Zij stelt dat waarschuwingen op etiketten alleen niet voldoende zijn. Er moet een pakket maatregelen komen dat ook behandeling en preventie omvat.

Handelaren en exporteurs van wijnen en gedistilleerde dranken vinden het belangrijk om de verschillende consumptiepatronen in de Europese Unie onder de aandacht te brengen.

Ierland moest wachten op het groene licht van de Europese Commissie op dit punt, omdat etikettering gevolgen heeft voor de handel en het vrije verkeer van producten op de interne markt. Tegen 2026 moeten alle Ierse alcoholetiketten gezondheidswaarschuwingen bevatten.