Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) handhaaft het instituut in de gepubliceerde nationale kwartaalrekeningen een groeivariatie van 6,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022, wat een tiende lager is dan de prognose van de regering: Eind december had de minister van Financiën, Fernando Medina, verklaard ervan overtuigd te zijn dat Portugal "het jaar 2022 zou afsluiten met een [economische] groei van ongeveer 6,8%".

Dit percentage is echter hoger dan de 6,5% die in de staatsbegroting voor 2023 (OE2023), die in oktober jl. bij het parlement werd ingediend, werd geraamd.

Met betrekking tot het vierde kwartaal van 2022 heeft INE de jaar-op-jaargroei van het BBP naar boven bijgesteld tot 3,2% (in vergelijking met de 3,1% die in januari werd geraamd en een vertraging ten opzichte van de 4,8% van het derde kwartaal) en de variatieketen tot 0,3% (hetzelfde percentage als in het vorige kwartaal en meer dan de 0,2% die in de raming van januari naar voren werd geschoven).