Nuno Fazenda verklaarde dat deze actie het gevolg is van het feit dat de stijging van de prijzen van deze producten boven de in Portugal geregistreerde inflatie en boven het gemiddelde van de eurozone ligt.

"De inflatie bedraagt 8,6%, maar als we het over levensmiddelen hebben, stijgt ze tot meer dan 21% - ver boven het gemiddelde van de eurozone", aldus de staatssecretaris in verklaringen die door RTP3 zijn doorgegeven. Er zijn zelfs producten waarbij de prijsstijging meer dan 30% of 40% bedraagt en bijvoorbeeld "melk 70% duurder is dan vorig jaar".

Geconfronteerd met deze situatie heeft de regering besloten de controle op de voedselprijzen te intensiveren en is begonnen met "een controleactie in het hele land met 38 brigades voor controleacties op het niveau van de levensmiddelen", ontwikkeld door ASAE.

Het toezicht zal vervolgens worden geïntensiveerd "in de gehele distributieketen" om de oorzaken van de prijsstijgingen op te sporen, waarbij "prijsspeculaties" worden geanalyseerd, namelijk die welke "in het schap" worden aangerekend, maar ook in de gehele keten.

Volgens CNN Portugal stelt Nuno Fazenda ook dat de "overdreven prijsstijgingen niemand bevoordelen, uiteindelijk schaden ze zelfs de marktdeelnemers zelf".