Zo wordt onder meer een einde gemaakt aan het omstreden gouden visumprogramma van Portugal en worden nieuwe vergunningen voor vakantieverhuur op korte termijn, zoals Airbnb, verboden. Het Gouden Visum-programma heeft nieuwe buitenlandse kopers van onroerend goed geholpen, maar Portugal blijft een van de armste landen van West-Europa, met huizen- en huurprijzen die de pan uit rijzen.

In 2022 verdiende meer dan 50% van de werknemers minder dan 1.000 euro per maand. Tegelijkertijd zijn de huurprijzen alleen al in Lissabon met 37% gestegen. Vorige week kondigde premier Antonio Costa tijdens een persconferentie in Lissabon aan dat Portugal "de uitgifte van nieuwe gouden visa zal afschaffen". Buitenlandse vastgoedkopers met bestaande gouden visa die willen verlengen, komen niet in aanmerking, tenzij de eigendommen die zij bezitten als hun eigen woning worden gebruikt of op de markt voor langetermijnverhuur worden gebracht.


Het tijdperk van het gouden visum

De gouden visa ontstonden in 2011 na een financiële injectie van het Internationaal Monetair Fonds en de EU. Destijds was het bedoeld om de overheidsfinanciën van het land te ondersteunen, en het werkte: sindsdien heeft het land 6,8 miljard euro (7,3 miljard dollar) opgehaald. Ongeveer 90% daarvan werd in onroerend goed gestoken.

Het gouden visum wordt steeds populairder onder Amerikaanse investeerders, terwijl bijna de helft van de 11.628 verblijfsvergunningen die in het kader van het programma werden verleend, naar Chinese onderdanen gingen.

Andere landen in Europa en de rest van de wereld hebben varianten van het gouden visum ingevoerd, waaronder Canada, Spanje, Griekenland en de VS. Kandidaten voor een gouden visum moeten momenteel een vastgoedinvestering doen van minimaal 350.000 euro, 1,5 miljoen euro overmaken of ten minste 10 Portugese banen creëren.


Kritiek op de regeling

Ondanks de internationale populariteit is de regeling onder vuur komen te liggen bij Portugese politici, die kritiek hebben op het effect ervan op de vastgoedmarkt. Het argument tegen het programma is dat het de vastgoedprijzen opdrijft, waardoor veel Portugezen zich geen huisvesting kunnen veroorloven. Er is ook bezorgdheid geuit over het mogelijke risico van het witwassen van geld en belastingontduiking door internationale kopers.

Portugal heeft momenteel een bruisende vastgoedmarkt, gekoppeld aan lage lonen, en de lokale bevolking heeft al jaren moeite om de huur te betalen of een woning te kopen, terwijl het regeringsbeleid investeringen van rijke buitenlanders heeft aangemoedigd. Het probleem wordt nog verergerd door de inflatie van 8,3% in Portugal. De premier heeft zelfs gezegd dat dit probleem nu alle Portugese gezinnen treft, en niet alleen de mensen met de laagste inkomens.


Het einde van een tijdperk

Terwijl de gouden visa tien jaar geleden hielpen om buitenlandse investeringen in Portugal aan te moedigen toen die dringend nodig waren, is het percentage onroerendgoedtransacties dat momenteel voor rekening komt van gouden visa aanzienlijk lager. Premier Costa begon er in november op te wijzen dat de regeling zou worden beëindigd, toen hij verklaarde dat het gouden visumprogramma "niet langer gerechtvaardigd is". Tegelijkertijd begon zijn regering beperkingen op te leggen aan de aankoop van onroerend goed en vergunningen in Lissabon en andere steden, waar de huizenprijzen naar verluidt 3 805 euro per vierkante meter hadden bereikt. Dat is meer dan het dubbele van wat ze in 2015 waren.


Een gerechtvaardigd einde?

Regelingen zoals het gouden visum hebben de neiging te slagen totdat het verzet een kritische massa bereikt. Wanneer de tegenstanders van een regeling de negatieve gevolgen groter achten dan de potentiële voordelen.

Het lijkt erop dat Portugal nu dit stadium heeft bereikt, en politici willen de regeling laten vallen en zich ontdoen van de negatieve associaties die ermee gepaard gaan. Of de regeling werkelijk verantwoordelijk is voor de huidige toestand van de vastgoedmarkt is betwistbaar. Hoewel er ongetwijfeld een effect is op de vastgoedmarkt vanwege de gouden visa, is het misschien realistischer om te zeggen dat geen enkele factor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De regering staat onder druk om haar beloften inzake betaalbare huisvesting na te komen. Eerdere beloften bevatten doelstellingen om alle Portugese gezinnen tegen 2024 een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te bezorgen. De stopzetting van het gouden visumprogramma betekent dat er een einde komt aan de EU-paspoorten die aan niet-EU-burgers worden aangeboden in ruil voor investeringen in de Portugese economie. Hoewel het niet duidelijk is wanneer deze nieuwe maatregelen, waarmee ongeveer 900 miljoen euro (962,19 miljoen dollar) gemoeid is, in werking zullen treden, heeft Costa aangegeven dat sommige in maart zullen worden goedgekeurd, terwijl over andere door de wetgevers zal worden gestemd.

Ook toeristische accommodaties zullen door deze nieuwe maatregelen aan banden worden gelegd: nieuwe vergunningen voor Airbnb en andere toeristische accommodaties zullen worden verboden, behalve in stedelijke gebieden. Costa heeft ook aangegeven dat hij leegstaande huizen rechtstreeks van verhuurders zal huren en op de verhuurmarkt zal brengen.


Digitale nomaden blijven

Hoewel het tijdperk van het gouden visum ten einde loopt, is het einde van de visummogelijkheden voor buitenlanders nog niet in zicht. Zolang andere programma's zoals het Digital Nomads Visum van kracht blijven, zullen deze wijzigingen aan het Gouden Visum waarschijnlijk niet het soort verandering teweegbrengen dat nodig is om alle gezinnen volgend jaar in kwaliteitswoningen te zien. Met het Digital Nomads Visum kunnen buitenlanders met een hoog maandelijks inkomen uit werk op afstand in Portugal wonen en werken zonder lokale belastingen te betalen.

Het is waarschijnlijk dat aanvullende mechanismen moeten worden ingevoerd, zoals fiscale stimuleringsmaatregelen van de overheid voor verhuurders om toeristische eigendommen om te zetten in huizen voor lokale huurders.

Blacktower Financial Management geeft al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, advies op dit gebied.

Neem contact met ons op via (+351) 214 648 220 of stuur een e-mail naar info@blacktowerfm.com.

De hierin opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan worden gewijzigd. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint met financiële planning.