De wetgeving voor het programma "Meer huisvesting", die door de regering is gepubliceerd op de officiële LEX raadplegingspagina - op een moment dat de helft van de tijd die is voorzien voor de openbare raadpleging over de nieuwe maatregelen al is verstreken, en die eindigt op 10 maart - bevestigt dat de afgifte van nieuwe registraties van plaatselijke logiesverstrekkende bedrijven wordt opgeschort tot 31 december 2030, "met uitzondering van gebieden voor plattelandsaccommodatie, onder voorwaarden die moeten worden vastgesteld bij besluit van de regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de gebieden economie, huisvesting en territoriale cohesie".

De op de datum van inwerkingtreding van deze wet geldende registraties voor lokale huisvesting verstrijken op 31 december 2030 en "kunnen met ingang van 31 december 2030 voor vijf jaar worden verlengd".

De parochieraden hebben nu toezichthoudende bevoegdheden en de bevoegdheid om "de respectieve boetes en bijkomende sancties toe te passen" op het gebied van lokale huisvesting, samen met de ASAE en de gemeenteraden, die "het tijdelijke verbod op de exploitatie van de locatie van de logiesverstrekkende bedrijven geheel of gedeeltelijk kunnen vaststellen".

Het programma Mais Habitação voorziet, naast andere maatregelen, in de beschikbaarstelling van meer grond voor woningbouw, stimulansen voor particuliere bouw of fiscale prikkels voor eigenaars om woningen op de huurmarkt te brengen.