Volgens Notícias ao Minuto"betreurt de Raad van Bestuur van Centro Hospitalar Barreiro Montijo het gebeurde" en deelt hij mee dat hij een onderzoek zal instellen "om de feiten en eventuele verantwoordelijkheden vast te stellen".

Dezelfde bron geeft ook aan dat "het Centro Hospitalar Barreiro Montijo, ter bescherming van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van alle patiënten, zich niet in het openbaar kan uitspreken over de verleende gezondheidszorg", maar bevestigt dat "de moeder en de pasgeborene in goede gezondheid verkeren".

Volgens Correio da Manhã, de krant die het nieuws het eerst bracht, werd de bevalling begeleid door de vader en de schoonzus van de pasgeborene.

Pas na de geboorte werden beiden naar het interieur van het ziekenhuis vervoerd, ondanks het feit dat de verloskundige spoedeisende hulp en het verloskundige blok werkten.

Tegenover de publicatie onthulde de familie dat moeder en baby, zelfs nadat de baby was geboren, "meer dan een half uur hebben gewacht op hulp, zodat zij van plan zijn een klacht in te dienen bij de rechtbank".

Tegenover Notícias ao Minuto bevestigde de Raad van Bestuur van het Centro Hospitalar Barreiro Montijo dat "de spoedeisende hulp voor verloskunde en gynaecologie van het CHBM zonder beperkingen werkte (en werkt), met de nodige professionals om de gezondheidszorg te garanderen".