De Federatie van Ambtenarenvakbonden (FSFP) heeft een stakingsbericht voor de 17e gepresenteerd dat betrekking heeft op alle werknemers, dat wil zeggen leraren en ook niet-onderwijzend personeel.

"De leraren zullen, om de meeste redenen, op de 17e staken", zegt Fenprof, en legt uit dat het protest op vrijdag zal zijn "ter verdediging van hun beroep en carrière en voor de waardering van het openbaar bestuur", evenals van "de openbare school, die zo mishandeld is door het beleid van opeenvolgende regeringen, met inbegrip van de huidige".

De dag na de demonstratie, op zaterdag, zullen leraren en opvoeders opnieuw de straat op gaan, in de arbeidersdemonstratie tegen de kosten van levensonderhoud en tegen de devaluatie van hun werk.