Net als Therese Neumann leed zij op vrijdag het lijden van Christus als boetedoening voor onze zonden. Gedurende de laatste 13 jaar van haar leven at en dronk zij niets, behalve de dagelijkse communie. Medische onderzoekers onderzochten haar en konden geen natuurlijke verklaring vinden voor dit fenomeen.


Mensen vereerden Alexandrina als een heilige en stroomden naar haar toe om met haar te spreken en haar gebeden af te smeken. Haar constante boodschap aan hen was dezelfde als die van Onze Lieve Vrouw in Fatima: "Doe boete, zondig niet meer, bid de rozenkrans, ontvang de eucharistie."


Credits: PA; Auteur: PA;

Volgens het bewijs was Alexandrina door haar gebeden en lijden behulpzaam bij het verkorten van de Tweede Wereldoorlog.