"Voor ons is het essentieel dat er meer jonge boeren en plattelandsondernemers komen om de bedrijfsstructuur te verjongen. Wij zijn het land met de hoogste vergrijzingsgraad in deze sector. In Portugal is meer dan 55% van de landbouwers ouder dan 65 jaar en is het verjongingspercentage met 3,9% het laagst, terwijl het Europese gemiddelde 10% bedraagt", aldus de directeur-generaal van AJAP, Firmino Cordeiro.

De functionaris, die sprak tijdens de nationale lancering van de "Living Laboratory of Agriculture 4.0", een digitaal platform dat gratis beschikbaar is op de officiële website van AJAP, legde uit dat "de potentiële combinatie van de twee figuren, [de jonge landbouwer en de jonge plattelandsondernemer] een enorme bijdrage kan leveren aan de verjonging van plattelandsgebieden, door de oprichting van bedrijven die verband houden met de landbouwsector, of de handel, industrie en diensten die ermee verbonden zijn."

Het project werd gepresenteerd op Largo de Camões, in het historische centrum van Ponte de Lima, met als podium een bus die door het land zal rijden om bekendheid te geven aan het nieuwe instrument.

Firmino Cordeiro benadrukte dat "praten over landbouw momenteel neerkomt op praten over precisie en zelfs robotisering".

"Al deze informatie verschijnt op dit platform, waardoor opleiding en meer snelheid in de voortgang van zakelijke projecten," zei hij, benadrukken dat dit instrument is gericht op degenen die al in de activiteit of die willen lanceren.

De directeur-generaal van AJAP herinnerde eraan dat de vereniging "een netwerk heeft van technici verspreid over het hele land die kunnen helpen bij het bedenken en installeren van het landbouwproject."

"Het is noodzakelijk om het imago van de landbouw te verbeteren, het is noodzakelijk om meer jonge boeren te installeren, het is noodzakelijk om jonge plattelandsondernemers te installeren, om de gebieden nieuw leven in te blazen," waarschuwde hij.

De burgemeester van Ponte de Lima benadrukte dat de keuze van het dorp voor de nationale lancering van het digitale platform staat voor "de erkenning van het economisch potentieel van de primaire sector in de gemeente."

"Het is onze intentie om, op een continue basis, agrarische ondernemers te ondersteunen, namelijk door training en capaciteitsopbouw. Dit platform beantwoordt aan onze intentie. Het is een project dat de start van bedrijfsactiviteiten van jonge boeren zal vergemakkelijken, maar tegelijkertijd ook diegenen die al vele jaren op het grondgebied zijn geïnstalleerd, "zei Vasco Ferraz.

De burgemeester van de CDS-PP benadrukte het "gebruiksgemak van de informatie", van mening dat het "een buitengewoon instrument zal zijn om de behoeften en uitdagingen van het dagelijks leven het hoofd te bieden".

"Zelfs voor de toeristische activiteit van de provincie is de behandeling van het landschap van fundamenteel belang en deze behandeling begint vaak bij het gebruik van landbouwgrond. De laatste jaren hebben we een steeds ongeorganiseerder bos, en dat komt omdat de sector de gebieden langzaam heeft verlaten."

De regionale directeur van Landbouw en Visserij van het Noorden, Luís Brandão, benadrukte "de belangrijke waarde van het digitale platform voor de mogelijkheid die het biedt voor opleiding."

"We leven in een tijd waarin de landbouw op de een of andere manier wordt mishandeld omdat hij onder meer wordt beschouwd als een grote waterverspiller en vervuiler. Dit strookt niet met de werkelijkheid", benadrukte hij.

Landbouw "is een zeer veeleisende activiteit", zei hij, en stelde dat het "van fundamenteel belang is dat men zich bewust is van wat zich aandient, meer technologie in de productiecycli introduceert en daarmee de activiteit ontwikkelt".

"De toegepaste technologieën wekken uiteindelijk een grotere belangstelling bij jongeren en dat is ook van fundamenteel belang om het sociale weefsel van deze sector te vernieuwen."

Het "Living Laboratory of Agriculture 4.0", dat door AJAP wordt gepromoot, heeft de steun van Portugal 2020 in het kader van COMPETE 2020 - Operationeel programma Concurrentievermogen en internationalisering.

Naast het "online" platform, dat vanaf vandaag functioneel is, wordt een mobiele versie ontwikkeld voor een snelle en intuïtieve toegang tot de beschikbaar gestelde informatie.