In een verklaring zei de UAlg dat het de eerste instelling voor hoger onderwijs in Portugal is die een participatieve begroting lanceert "die de hele academische gemeenschap omvat" en gericht is op studenten, niet-onderwijzend personeel, docenten en onderzoekers.

De subsidie van 80 duizend euro, bedoeld voor projecten die het welzijn van de academische gemeenschap verbeteren, zal als volgt worden verdeeld: 40 duizend euro voor studenten en 40 duizend euro voor onderwijzend personeel, niet-onderwijzend personeel en onderzoekers.

Participatieve budgettering is een mechanisme van participatieve democratie dat burgers, in dit geval de academische gemeenschap, in staat stelt invloed uit te oefenen op of te beslissen over een bepaalde begroting.

Het participatiemechanisme betrekt de organieke eenheden, de academische vereniging, de diensten en de onderzoekscentra, "door de waardering van hun mening en hun vermogen tot reflectie, met het oog op de ontwikkeling van het saamhorigheidsgevoel, de dialoog, de collectieve mobilisatie ten gunste van het algemeen belang, het respect voor verschillende keuzes en een groter vertrouwen in het beheer van de instelling."

De instelling concludeert dat studenten, personeel, onderzoekers en docenten op die manier "een belangrijk deel van hun inkomsten kunnen bepalen en op een burgerlijke en actieve manier kunnen deelnemen aan innovatieve projecten, namelijk op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociaal, pedagogisch, sportief of cultureel ondernemerschap".

UAlg zal tot eind maart openbare sessies organiseren om deze participatieve begroting te verspreiden, zodat "iedereen kennis kan nemen" van de "organisatie en werking" ervan.

De officiële lancering van het initiatief is gepland op donderdag 30 maart om 14.00 uur, in het amfitheater Teresa Gamto, op de Gambelas Campus, in Faro.