De onderscheiding, de hoogste die een universiteit kan toekennen, "erkent de opmerkelijke bijdrage die Speaker Emerita Pelosi aan haar land heeft geleverd door de bevordering van de mensenrechten en de bescherming van mensen, en haar niet-aflatende steun voor het tot stand brengen van vrede".

Pelosi ontving de onderscheiding aan de vooravond van St. Patrick's Day tijdens een ceremonie in Washington D.C.

De graad werd haar uitgereikt door de rector van de Ulster University, Dr. Colin Davidson, tijdens de ceremonie in Washington DC, die werd bijgewoond door politieke en burgerlijke vertegenwoordigers uit Noord-Ierland, de Republiek Ierland en de Verenigde Staten.

In een verklaring van de universiteit staat te lezen "Als reus van de wereldpolitiek gedurende 40 jaar is Speaker Emerita Pelosi een baanbreker geweest voor vrouwen in hoge functies in de VS en in de hele wereld.

"Na de tussentijdse verkiezingen in 2006 werd zij de eerste vrouw in de geschiedenis van de VS die voorzitter van het Huis van Afgevaardigden werd.

"Deze omvatten: het leiden van de Dodd-Frank Act die de financiële markten na de crash van 2008 reguleerde; de American Recovery and Reinvestment Act van 2009 die de Amerikaanse economie weer vlot trok; de Affordable Care Act van 2010, die de belangrijkste uitbreiding van de ziektekostenverzekering in 40 jaar was; en het American Rescue Plan van 2021, dat Amerika uit de COVID-pandemie stuwde."

Colin Davidson, rector van de Universiteit van Ulster: "The Honorable Nancy Pelosi, Speaker Emerita van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is door de Ulster University erkend en geëerd voor de uitstekende bijdrage die zij aan haar land heeft geleverd als een standvastige bondgenoot in de bevordering van de mensenrechten en een niet aflatende pleitbezorger in de strijd om een einde te maken aan discriminatie.

Haar werk om de waardigheid en waarde van ieder mens te eren door de bevordering van rechten en de bescherming van mensen is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van inclusieve en diverse scholen en werkplekken die gemeenschappen versterken en mensen helpen zich te ontplooien".


Speaker Emerita Nancy Pelosi zei:

"Ulster University is een gewaardeerde academische instelling, die het respect van de wereld verdient en veel uitstekende alumni voortbrengt.

"Ulster is een pijler van de vrede van het Goede Vrijdagakkoord: het vormt de geesten van veel jonge mensen die het bloedige conflict nooit hebben gekend en die als jonge leiders helpen een betere toekomst op te bouwen.

"Het is mij een voorrecht Ulster te mogen verwelkomen in de hoofdstad van onze natie en met grote trots en nederigheid een eredoctoraat te aanvaarden. Een kwart eeuw lang heeft het Goede-Vrijdagakkoord de transformatie van Noord-Ierland mogelijk gemaakt en gediend als een baken van hoop voor alle vrijheidslievende mensen.

"Het is mij een eer geweest om samen met voorzitter Richard Neal te werken aan het behoud van de belofte van het akkoord voor Noord-Ierland, de Ierse Republiek en de wereld - nu en in de komende decennia."