Portugal's eerste koning, Don Alfonso Henriques, een man die niet alleen bekend stond om zijn militaire dapperheid, maar ook om zijn waarlijk christelijke leven, had een zeer uitgesproken liefde voor de engelen, met name voor zijn Engelbewaarder en voor de heilige Michaël, de prins van de hemelse gastheer.


Enige tijd nadat de koning de Moorse vesting Santarém had ingenomen, deed de Moorse troepenmacht, onder bevel van hun vorst, een formidabele aanval op de stad in de hoop deze te heroveren. Op dat moment leed koning Afonso ernstig aan een wond aan een van zijn benen, zodat hij zijn paard niet kon bestijgen. Volgens een legende zag hij een arm die een zwaard vasthield en ook een vleugel, die hem liet zien dat een engel bij hem was.


Credits: PA; Auteur: PA;

Dit zwaard beschermde de persoon van de koning en richtte een vreselijke ravage aan onder de Moren, die in angst vluchtten en de Portugezen de baas op het veld achterlieten. De Moorse gevangenen in de strijd verklaren dat ook zij de Engel hadden gezien. Uit dankbaarheid stichtte de koning een militaire orde die hij de "Orde van de Vleugel" noemde, ter ere van Sint-Michaël en de Engelen.