Er zijn steeds meer gezinnen die een huis huren in Portugal, maar het aanbod blijft schaars op deze markt. Daarom zien we de woninghuren maand na maand stijgen. Volgens een rapport van idealista is de ontwikkeling, als we naar de horizon van vijf jaar kijken, nog expressiever: de woninghuren zijn tussen 2017 en 2022 met 49% gestegen en bedragen 6,52 euro per vierkante meter (euro/m2) in de laatste 12 maanden eindigend in december.

Uit gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) blijkt dat de woninghuren in Portugal zich in een opwaartse evolutiecyclus bevinden: de mediane waarde van de huur per vierkante meter van nieuwe huurovereenkomsten steeg van 4,39 euro/m2 in de tweede helft van 2017 (laatste 12 maanden) tot 6,52 euro/m2 in dezelfde periode van 2022 (+49%).

Met andere woorden, het huren van een appartement met een gemiddelde vloeroppervlakte in Portugal van 112,4 m2 (volgens de telling van 2021) kost 733 euro per maand, een bedrag dat bijna 240 euro hoger ligt dan het bedrag dat in 2017 werd geregistreerd voor een appartement met dezelfde oppervlakte (494 euro /maand). In absolute termen waren het in Cascais, Oeiras en Almada waar de huishuren het meest stegen, volgens berekeningen van Jornal de Notícias op basis van gegevens van INE.