dDit staat eigenlijk bekend als de verkleinvorm. Verkleinwoorden worden gebruikt om een zelfstandig naamwoord een kleine of schattige connotatie te geven, om genegenheid of medelijden uit te drukken, of soms gewoon voor algemene nadruk. Afhankelijk van de toon kunnen ze ook sarcastisch worden gebruikt.

Hier volgen een paar voorbeelden van de vele gebruiksmogelijkheden:

- Grootte/schattigheid: gato (kat) wordt gatinho (kitten / kleine schattige kat)

- Bijnamen: Pedro wordt Pedrinho

- Genegenheid: meu anjo (mijn engel) wordt meu anjinho (mijn kleine engel)

- Medelijden: coitado (arm ding) wordt coitadinho (arm klein ding)

- Nadruk: Vais comer tudo (Je eet alles) wordt Vais comer tudinho (Je eet absoluut alles)

- Sarcasme: Nós temos um probleminha... (We hebben een probleempje...) Met de juiste toon impliceert dit dat het eigenlijk een groot probleem is.

- Het belang verminderen: Tenho uma dor de cabeça (Ik heb hoofdpijn) wordt Tenho uma dorzinha de cabeça (Ik heb een kleine hoofdpijn)

De achtervoegsels -zinho en -zinha worden toegevoegd als het woord dat je wilt wijzigen eindigt op een beklemtoonde klinker, medeklinker of tweeklank.

In het Nederlands hebben we enkele soortgelijke woorden, zoals hondje, mammie, varkentje en minirok.

Het gebruik van Portugese verkleinwoorden is sterk afhankelijk van de context, dus het duurt even voordat je de subtiliteiten onder de knie hebt. Wees tot die tijd voorzichtig om niet de verkeerde indruk te wekken!

Lees meer en hoor de uitspraak op www.PracticePortuguese.com/AnswerKey