"Dit bericht, vergezeld van een link naar een valse pagina die ten onrechte de afbeelding van de Direct Social Security gebruikt, geeft aan dat de burger subsidies heeft ontvangen van de Social Security en vraagt om het invullen van bankkredietkaartgegevens", aldus de ISS in een verklaring.

De aanbeveling van de ISS is eenvoudig: "Als u een bericht ontvangt dat identiek is aan dit bericht, moet de burger niet op de link klikken".

"Dit is een phishing-actie die tot doel kan hebben vertrouwelijke informatie te verkrijgen of de burger geld af te persen, waarbij de identiteit van de sociale zekerheid voor dat doel wordt gebruikt".

"Als u echter heeft gereageerd op de in de sms gevraagde informatie, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw bank en uitleggen wat er is gebeurd".

"De sociale zekerheid stuurt NOOIT links via SMS-berichten of vraagt om bankgegevens (kredietkaart). De IBAN update gebeurt via Social Security Direct, na authenticatie met een wachtwoord".