"De PSP doet een beroep op alle burgers die, dagelijks of soms, elektrische scooters gebruiken, om dit te doen met respect voor andere gebruikers van de openbare weg, hetzij voor hun eigen veiligheid, hetzij voor de veiligheid van anderen", luidt het Facebookbericht van het korps.

De PSP herinnert er dus aan dat scooters op fietspaden of, als die er niet zijn, op de rijbaan moeten rijden.

Op de trottoirs mogen alleen "kinderen tot 10 jaar die voetgangers niet in gevaar brengen" rondrijden.

Deze week heeft Parijs het gebruik van elektrische scooters in de stad verboden. Lissabon daarentegen koos, gezien het aantal klachten, voor nieuwe gebruiksregels, iets wat volgens de vice-voorzitter van de gemeenteraad van Lissabon, Filipe Anacoreta Correia, al enig effect heeft gehad, hoewel het nog "vroeg" is om te evalueren, aangezien de nieuwe verordening pas ongeveer 60 dagen oud is.