Volgens een rapport van Expresso, dat is gebaseerd op de laatste Salary Guide van het wervingsbureau Hays voor de nationale markt, verdient een beroepsbeoefenaar die in Porto werkt in dezelfde functie, in dezelfde bedrijfstak, met hetzelfde ervaringsniveau en soms zelfs bij dezelfde werkgever, gemiddeld bijna 11% minder dan hij in Lissabon zou verdienen.

Bij een loopbaan van maximaal vijf jaar verdient een werknemer in Lissabon 2.560 euro bruto per jaar meer in 2023 dan iemand die dezelfde functie in Porto uitoefent.

Hetzelfde geldt niet voor werknemers met een loopbaan tussen zes en tien jaar en meer dan tien jaar: in beide gevallen is het loonverschil tussen mensen die in Lissabon en Porto werken in 2023 met 10,9% gestegen ten opzichte van 2019.

"In de energiesector bijvoorbeeld heeft een directeur inkoop (verantwoordelijk voor het optimaliseren van inkoopprocessen) een gemiddeld bruto jaarinkomen dat 41% lager ligt dan wat in Lissabon wordt gepraktiseerd. En de verschillen zijn zelfs groter geworden. In vergelijking met 2019 is de loonkloof tussen werknemers in Lissabon en Porto verslechterd voor professionals aan het begin van hun carrière", schrijft de publicatie, die in totaal 307 beroepen uit 13 activiteitensectoren analyseerde, in beide steden.