Het voorstel, dat gericht is op "meer efficiëntie" in het nationale gezondheidsstelsel, werd door de voorzitter van het ANF, Ema Paulino, gepresenteerd aan de voorzitter en de vicevoorzitter van de Nationale Gezondheidsraad (CNS), respectievelijk Vítor Ramos en Lucília Nunes, tijdens een bijeenkomst in Lissabon, die deel uitmaakt van een ronde van bijeenkomsten met belanghebbenden bij het gezondheidsbeleid.

Aan het eind van de bijeenkomst zei Ema Paulino tegen de Lusa dat het doel van deze bijeenkomst was om te laten zien dat het ANF beschikbaar is om te blijven samenwerken met de CNS, waarin een reeks partners in de gezondheidssector is verenigd.

Voor Ema Paulino, "is het volkomen logisch dat de openbare apotheken, via hun hooggekwalificeerde professionals, ook deel kunnen uitmaken van deze oplossingen" en hun voorstellen presenteren met betrekking tot de onderwerpen die ter discussie staan, namelijk de toegang tot gezondheidsgegevens, waarbij de intentie wordt gerealiseerd, ook in de wetgeving, dat de mensen die over hun gegevens beschikken deze, met hun toestemming, kunnen delen met gezondheidswerkers.

"Ook de openbaar apotheker die deel uitmaakt van dit multidisciplinaire team moet, indien hij dat wenst", toegang kunnen krijgen tot deze gegevens om enerzijds "zijn professionele interventies op een meer verlichte, geïnformeerde manier" te kunnen uitvoeren, en anderzijds "ook de farmaceutische interventies die u in de openbare apotheek uitvoert, te kunnen registreren zodat ze door andere gezondheidswerkers kunnen worden geraadpleegd", verdedigde ze.

"Momenteel beschikken we over een elektronisch patiëntendossier dat al toegankelijk is voor artsen en verpleegkundigen, namelijk op het niveau van het openbare systeem. Wij verwachten dat het elektronisch patiëntendossier andere toegangsprofielen kan creëren, namelijk voor apothekers die in openbare apotheken werken en dat in het elektronisch patiëntendossier wordt bepaald tot welke informatie de apotheker toegang heeft en hoe hij zijn farmaceutische interventies kan registreren".

Kortom, volgens Ema Paulino ontbreekt het niet aan computerontwikkelingen, maar aan een consensus over de vraag tot welke informatie de apotheker toegang zal hebben en hoe hij zijn dossiers kan bijhouden en hoe andere beroepsbeoefenaren er toegang toe kunnen krijgen.

Ook de voorzitter van de Nationale Gezondheidsraad, Victor Ramos, benadrukte het belang van dit informatiesysteem om "fouten, redundantie en verspilling te voorkomen".